Osmani smenila Daku i imenovala novog predsednika CIK-a

14.06.2021 23:50 | Izvor: KoSSev | Pregleda: 401

Krešnik Radonići (Kreshnik Radoniqi) imenovan je za novog predsednika Centralne izborne komisije nakon smene Valjdete Dake (Valdete Daka).

Komentariši
/info/vesti/images/CIKSednica.jpg

Prema saopštenju iz predsedništva, Krešnik Radonići je sudija u Posebnom odeljenju Apelacionog suda.

„Sudija Radonići, 2006. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, dok je 2013. godine završio master studije u SAD. Pravosudni ispit završio je 2007. Gospodin Radonići se smatra sudijom sa visokim profesionalnim kredibilitetom i nepristrasnošću u odlučivanju. Imenovanje sudije g.Krešnika Radonićija kao novog predsedavajućeg CIK-a obezbediće da integritet CIK-a ne bude dalje oštećen i omogućiće nesmetano odvijanje lokalnih izbora na osnovu uključivanja birača na dan izbora unutar i van Republike Kosovo“, kaže se u saopštenju.

Prema saopštenju, Osmani je, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, imenovala sudiju Apelacionog suda Krešnika Radonićija za novog predsedavajućeg Centralne izborne komisije, nakon prestanka mandata aktuelne predsedavajuće CIK-a, Valjdete Dake.

„Centralna izborna komisija je nezavisno ustavno telo, a odgovornost za očuvanje nezavisnosti CIK-a je pre svega odgovornost predsedavajućeg Komisije. Predsedavajući CIK-a ne dolazi iz redova političkih partija, već se njegovo imenovanje vrši posebnim postupkom, što pokazuje da predsedavajući mora biti nezavistan u svojim akcijama čak i kada u CIK-u mogu postojati pritisci političkih subjekata. U poslednjem izbornom procesu, CIK je polarizovan, a sastanci i donošenje odluka praćeni su tenzijama kao nikada pre. Predsedavajuća CIK-a, u mnogim slučajevima, nije uspela da bude nezavisna sila protiv političkih polarizacija i da se njeno odlučivanje rukovodi opštim javnim interesom, što je posledično narušilo integritet i poverenje građana u CIK. Predsednica Osmani smatra da postupci predsedavajuće CIK-a ne bi trebalo da budu uzrok gubitka poverenja građana u instituciju, pogotovo što će se lokalni izbori održati ove godine“, navodi se dalje u saopštenju.

Predsedništvo kaže da važeći zakon predviđa da je predsednik nadležni organ za imenovanje predsedavajućeg CIK-a, kao i za prestanak njenog mandata.

„Stoga je predsednica donela odluku o razrešenju Valjdete Dake, uzimajući u obzir demokratske vrednosti integrisane u Ustav Republike Kosova, i s obzirom na to da su nezavisnost i integritet CIK-a od vitalnog značaja na demokratskim izborima“, kaže se u saopštenju.

UNOS KOMENTARA

Ukoliko želite da pošaljete komentar morate uneti ime i komentar. Email je opcioni i neće biti prikazan. Uneti komentari su stav onoga ko komentariše vest! Administrator sajta zadržava pravo da ne dozvoli komentare neprikladne sadržine!
KOMENTARI
Nema komentara za ovu vest!
OSTALE VESTI

Osmani raspisala lokalne izbore na Kosovu za 17. oktobar

| 15.06.2021 15:20 | | Izvor: KoSSev | | Pregleda: 410 | | Komentari: 0 |

Mesto za Vašu reklamu

Место за вашу рекламу

Vend për reklamën tuaj

Your advertisement here

e-mail: webmaster@kosovskopomoravlje.net

PayPal.Me
Kosovsko pomoravlje PORTAL
Copyright ©2008-2023 kosovskopomoravlje.net
Design: kosovskopomoravlje.net