Osmani smenila Daku i imenovala novog predsednika CIK-a

14.06.2021 23:50 | Izvor: KoSSev | Pregleda: 207162

Krešnik Radonići (Kreshnik Radoniqi) imenovan je za novog predsednika Centralne izborne komisije nakon smene Valjdete Dake (Valdete Daka).

Komentariši
/info/vesti/images/CIKSednica.jpg

Prema saopštenju iz predsedništva, Krešnik Radonići je sudija u Posebnom odeljenju Apelacionog suda.

„Sudija Radonići, 2006. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, dok je 2013. godine završio master studije u SAD. Pravosudni ispit završio je 2007. Gospodin Radonići se smatra sudijom sa visokim profesionalnim kredibilitetom i nepristrasnošću u odlučivanju. Imenovanje sudije g.Krešnika Radonićija kao novog predsedavajućeg CIK-a obezbediće da integritet CIK-a ne bude dalje oštećen i omogućiće nesmetano odvijanje lokalnih izbora na osnovu uključivanja birača na dan izbora unutar i van Republike Kosovo“, kaže se u saopštenju.

Prema saopštenju, Osmani je, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, imenovala sudiju Apelacionog suda Krešnika Radonićija za novog predsedavajućeg Centralne izborne komisije, nakon prestanka mandata aktuelne predsedavajuće CIK-a, Valjdete Dake.

„Centralna izborna komisija je nezavisno ustavno telo, a odgovornost za očuvanje nezavisnosti CIK-a je pre svega odgovornost predsedavajućeg Komisije. Predsedavajući CIK-a ne dolazi iz redova političkih partija, već se njegovo imenovanje vrši posebnim postupkom, što pokazuje da predsedavajući mora biti nezavistan u svojim akcijama čak i kada u CIK-u mogu postojati pritisci političkih subjekata. U poslednjem izbornom procesu, CIK je polarizovan, a sastanci i donošenje odluka praćeni su tenzijama kao nikada pre. Predsedavajuća CIK-a, u mnogim slučajevima, nije uspela da bude nezavisna sila protiv političkih polarizacija i da se njeno odlučivanje rukovodi opštim javnim interesom, što je posledično narušilo integritet i poverenje građana u CIK. Predsednica Osmani smatra da postupci predsedavajuće CIK-a ne bi trebalo da budu uzrok gubitka poverenja građana u instituciju, pogotovo što će se lokalni izbori održati ove godine“, navodi se dalje u saopštenju.

Predsedništvo kaže da važeći zakon predviđa da je predsednik nadležni organ za imenovanje predsedavajućeg CIK-a, kao i za prestanak njenog mandata.

„Stoga je predsednica donela odluku o razrešenju Valjdete Dake, uzimajući u obzir demokratske vrednosti integrisane u Ustav Republike Kosova, i s obzirom na to da su nezavisnost i integritet CIK-a od vitalnog značaja na demokratskim izborima“, kaže se u saopštenju.

OSTALE VESTI

Osmani raspisala lokalne izbore na Kosovu za 17. oktobar

| 15.06.2021 15:20 | | Izvor: KoSSev | | Pregleda: 207164 | | Komentari: 0 |

Mesto za Vašu reklamu

Место за вашу рекламу

Vend për reklamën tuaj

Your advertisement here

e-mail: webmaster@kosovskopomoravlje.net

PayPal.Me
Kosovsko pomoravlje PORTAL
Copyright ©2008-2024 kosovskopomoravlje.net
Design: kosovskopomoravlje.net